Vybrané publikace

Management staveb

  • Tománová Jaroslava a Čápová Dana
  • 2013
  • ISBN 978-80-86590-12-7
  • Počet stran: 226

Management staveb

Publikace se zabývá problematikou projektů ve výstavbě z pohledu různých účastníků stavby. Zahrnuje základní legislativní rámec výstavby, procesy plánování řízení, realizace i kontroly plnění cílů projektu. Věnuje se též řízení kvality, bezpečnosti a ochraně životního prostředí při výstavbě.

FinEco

Nakladateství a vydavatelství

FinEco vydává výstupy z vědeckovýzkumné činnosti, publikuje nejen vědecké monografie, ale také skripta a vysokoškolské učebnice. Na trhu je vám k dispozici již patnáct let a je připraveno na spolupráci s Vámi.