Vybrané publikace

Modelové řešení výstavby, financování a provozování sociálního nájemního bydlení

  • Hromada, E. a kol.
  • 2010 (1. vyd.)
  • ISBN 80-86590-06-2
  • Počet stran: 127
    • Publikace se zabývá problematikou sociálního nájemního bydlení a jeho udržitelností, Snahou autorů bylo vytvořit model tohoto bydlení využitelný především pro municipality.Publikace předkládá dlouhodobě udržitelný přístup jak zajistit výstavbu, financování a provozování levných nájemních bytů, aniž by došlo kneúměrnému zatížení rozpočtů obcí.

FinEco

Nakladateství a vydavatelství

FinEco vydává výstupy z vědeckovýzkumné činnosti, publikuje nejen vědecké monografie, ale také skripta a vysokoškolské učebnice. Na trhu je vám k dispozici již patnáct let a je připraveno na spolupráci s Vámi.