Vybrané publikace

Stanovení diskontní míry pro oceňování developerských projektů a analýza realitního trhu

  • Hromada E., Rödlová P., Vašíčková R.
  • 2013
  • ISBN 978-80-86590-13-4
  • Počet stran: 120

stanoveni diskontni miry

Publikace zahrnuje problematiku stanovení vhodných modelů pro zkoumání vývoje cen rezidenčních nemovitostí, oceňování developerských projektů a analýzu nemovitostníhotrhu...

FinEco

Nakladateství a vydavatelství

FinEco vydává výstupy z vědeckovýzkumné činnosti, publikuje nejen vědecké monografie, ale také skripta a vysokoškolské učebnice. Na trhu je vám k dispozici již patnáct let a je připraveno na spolupráci s Vámi.