Vybrané publikace

Základy implementace BIM na českém stavebním trhu

  • Matějka P. (ed.) a kol.
  • 2012 (1. vyd.)
  • ISBN 978-80-86590-10-3
  • Počet stran: 136

Základy implementace BIM na českém stavebním trhu

Publikace Základy implementace BIM na českém stavebním trhu nastavuje zrcadlo možnostem, přínosům, nebezpečím a problémům, souvisejícím s implementací nástrojů, platforem a prostředí BIM (Building Information Modeling - Informační modelování budov)...

FinEco

Nakladateství a vydavatelství

FinEco vydává výstupy z vědeckovýzkumné činnosti, publikuje nejen vědecké monografie, ale také skripta a vysokoškolské učebnice. Na trhu je vám k dispozici již patnáct let a je připraveno na spolupráci s Vámi.