Vybrané publikace

Vybrané studie z českého farmaceutického průmyslu

  • Kolektiv autorů
  • 2011
  • ISBN 80-86590-09-7
  • Počet stran: 233
    • Vybrané studie z českého farmaceutického průmyslu 2011

      Soubor studií mapuje vybrané oblasti českého farm. průmyslu z hlediska ekonomického, marketingového i z hlediska managementu. Studie jsou výsledkem několikaleté aktivity pracovníků Ústavů z oblasti výzkumu farmaceutického průmyslu. Řada konkrétních poznatků byla získána v průběhu řešení diplomových a doktorských prací.

FinEco

Nakladateství a vydavatelství

FinEco vydává výstupy z vědeckovýzkumné činnosti, publikuje nejen vědecké monografie, ale také skripta a vysokoškolské učebnice. Na trhu je vám k dispozici již patnáct let a je připraveno na spolupráci s Vámi.