Vybrané publikace

Optimalizace metodiky přípravy nabídky do obchodní veřejné soutěže

  • Hromada E. a kol.
  • 2011 (1. vyd.)
  • ISBN 978-80-86590-08-0
  • Počet stran: 141

Optimalizace metodiky přípravy nabídky do obchodní veřejné soutěže

Tato práce se věnuje problematickým okruhům spojeným s procesem přípravy nabídky do veřejné obchodní soutěže na stavební zakázky. Příprava nabídky do obchodní veřejné soutěže se v současné době neřídí žádnými pravidly a její podobu ovlivňují pouze zadávací požadavky veřejné soutěže.

FinEco

Nakladateství a vydavatelství

FinEco vydává výstupy z vědeckovýzkumné činnosti, publikuje nejen vědecké monografie, ale také skripta a vysokoškolské učebnice. Na trhu je vám k dispozici již patnáct let a je připraveno na spolupráci s Vámi.